EN CZ

Novinky

(16.10.2017)

Inter Airport Europe Mnichov

Ve dnech 10. až 13. října se v Mnichově konal veletrh Inter Airport Europe, kterého se zúčastnil také náš tým ve složení Kamil Slavík a Lukáš Matějka. Naši reprezentanti byli hosty na stánku norské společnosti Opscom Systems, zabývající se Safety Management systémy (SMS) pro letiště a letecké provozovatele.

Na veletrhu jsme se setkali se zástupci mnoha tuzemských i zahraničních firem, jako například: Letiště Praha, OCEM, Techniserv, Transcon, Siemens, ACAMS, ACL , Mittarfeqarfiit, AGI, Lödige, Midstream Lighting, AMA S.p.A., Esterer a další. Veletrh byl výbornou příležitostí pro navázání nových a oživení stávajících kontaktů a také k seznámení s novými trendy a technologiemi v letectví.

Inter Airport Europe Mnichov Inter Airport Europe Mnichov Inter Airport Europe Mnichov

(18. 4. 2016)

Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation

Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation

Hypera Aviation Solutions se zúčastnila na letošní „India Aviation International Exhibition & Conference“, která se konala v indickém Hyderabádu v druhé polovině března. Tato událost byla organizována jako platforma k diskusím a jednáním o aktuálních výzvách a příležitostech indického civilního letectví. To se aktuálně nachází v procesu formulování strategie pro příštích 15 let k zajištění rozvoje tohoto rychle rostoucího oboru.

ČR byla na této významné akci zastoupena oficiální delegací vedenou náměstkem ministra průmyslu a obchodu p. Jiřím Kolibou. Oficiální účast byla akcentována i zajištěním českého národního stánku, na němž prezentovalo svoji produkci a projekty v Indii deset českých firem a institucí.

Hypera se zúčastnila oficiálních jednání u premiéra svazového státu Andhra Pradéš, indického ministra civilního letectví, GŘ Úřadu civilního letectví Indie, GŘ Úřadu letišť, prezidenta největší polostátní organizace GMR (velké rozvojové projekty), atd. Na řadě společných i bilaterálních jednáních byly diskutovány příležitosti spolupráce zejména v oblastech rozvoje letišť, regionálního napojení a aplikací GNSS.

Vyvrcholením úspěšné mise bylo podepsání dvou Memorand o spolupráci s místními partnery. Obě MoU konkretizují spolupráci partnerů pro poskytování poradenské a technické podpory v projektech rozvoje a privatizace letišť, se zaměřením na projektové řízení , zvýšení bezpečnosti a efektivnosti letištního i letového provozu, včetně implementace nových technologií a procesů.

Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation Účast Hypery na India Aviation International Exhibition & Conference on Civil Aviation

Kontakt: slavik@hypera.cz(29. 1. 2016)

Aktivní účast Hypera Aviation Solutions na konferenci „Zvyšovanie bezpečosti a kvality v civilnom letectve“, organizované Žilinskou univerzitou

Ve dnech 27. – 29. ledna 2016 se v univerzitním středisku Zuberec asi 80km od Žiliny uskutečnil již 14. ročník konference „Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve“, pořádaný Katedrou letecké dopravy a Leteckým výcvikovým a vzdělávacím centrem Žilinské univerzity pod záštitou evropského projektu „VEGA 1/0838/13 - Základní výzkum tarifní politiky na specifickém trhu letištních služeb“.

Za společnost Hypera se této konference zúčastnil její ředitel Kamil Slavík. Hypera publikovala článek pod názvem „Výhody uplatnění softwarových nástrojů pro safety management (SMS) v letectví“ v odborném věstníku konference a pan Slavík rovněž zdůraznil hlavní myšlenky tohoto článku vprezentaci, přednesené vrámci programu konference. Zmíněný článek popisuje popisuje na příkladu konkrétní sady produktů firmy Opscom Systems výhody softwarových nástrojů pro tvorbu a správu dokumentace, řízení bezpečnosti, identifikaci, řízení a eliminaci rizik, zaznamenávání a řešení provozních událostí s potenciálním dopadem na bezpečnost a audity z pohledu malých a středních firem působících v civilním letectví, zejména v roli provozovatelů letadel nebo letišť. Cílem je vyvrátit nejčastější argumenty zmíněných subjektů, kterými obhajují pokračování v dosavadním způsobu řešení formou běžných sdílených dokumentů či dokonce papírové archivace.

Kamil Slavík samozřejmě využil svou účast na konferenci i k řadě formálních i neformálních setkání se zástupci akademické obce Žilinské univerzity (kterou v minulosti sám absolvoval) i s ostatními delegáty, zastupujícími národní autority, obchodní společnosi i další subjekty činné především ve slovenském nebo českém civilním letectví.

Odkaz na výše uvedenou prezentaci je k dispozici zde: (HAS_presentace_Zilina_20160127.pdf)

Odkaz na článek publikovaný v oficiálním věstníku konference je k dispozici zde: (Vyhody_uplatneni software_pro SMS.pdf)

Více informací o konferenci je uvedeno na jejích oficiálních stránkách:

http://kld.uniza.sk/en/conferences/2015-zbk-cl-increasing-safety-and-quality-in-civil-aviation(12. 10. 2015)

Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015

Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015

Inter Airport Europe je v celosvětovém měřítku předním veletrhem zaměřeným na letiště, jejich infrastrukturu a technologie, pořádaným od roku 2013 každý lichý rok v německém Mnichově. Letošní ročník této výstavy se uskutečnil od 6. do 9. října.

Za leteckou divizi společnosti Hypera se jej zúčastnili jednatel Hypera s.r.o. Kamil Slavík a Jiří Žežula, který má na starosti právě projekty v letectví. Jejich účast sestávala ze dvou do jisté míry nezávislých částí: seznámení s novými produkty nebo funkcionalitami stávajících produktů skandinávských partnerů, které Hypera zastupuje v Českém a Slovenské republice nebo na trhu v okolních zemích, a dále samozřejmě praktické seznámení s novými trendy a produkty v oblasti letištní infrastruktury, vybavení letišť a zde používaných technologií. Součástí veletrhu byla pochopitelně i řada schůzek a kontaktů s existujícími i potenciálními novými obchodními partnery.

Pokud jde o první ze zmíněných důvodů účasti na veletrhu, Hypera byla hostem na společném výstavním stánku společností Opscom Systems, Scanavia, Integra a jejich dalších dvou partnerů Insero a BBHS Intelligent Bulk Baggage Handling System. Nejdůležitějším bodem zde bylo představení plné podpory všech modulů produktové řady softwarového řešení Opscom Systems pro mobilní zařízení pracující na platformě operačního systému Android a informace o tom, že systém reportingu v rámci řešení Opscom Systems splňuje nařízení EC Regulation 376/2014 (Reporting Occurrences), vstupující v platnost dnem 15. listopadu 2015.

V rámci druhého zmíněného cíle účasti na veletrhu proběhla řada jednání na stancích mnoha firem. Došlo k navázání kontaktů s řadou potenciálních partnerů se zájmem o spolupráci jak v oblasti existujícího portfolia služeb a činností, tak i nových možností spojených s rozvojem letišť, u nichž je předpoklad oboustranně výhodné spolupráce.Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015
Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015 Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015
Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015 Účast týmu Hypera Aviation Solutions na výstavě Inter Airport Europe 2015


(14. 10. 2014)

Tým Hypera Aviation Solutions předal zákazníkovi do užívání první soukromý heliport s možností nočního provozu za podmínek VFR v České republice

Heliport Rozvadov byl postaven v souladu s českým předpisem L14H a certifikován Úřadem pro civilní letectví České republiky jako mezinárodní heliport pro provoz soukromých letů a letů v rámci Integrovaného záchranného systému za podmínek VFR i v noci.

Projekt zahrnoval projektové řízení, vypracování studie proveditelnosti, architektonické a technické dokumentace, zajištění nezbytných povolení ze strany místních autorit i Úřadu pro civilní letectví a výběrové řízení na dodavatele potřebného vybavení. Stavba byla zahájena v srpnu letošního roku a v září byla provedena instalace soupravy světel pro přiblížení a přistání (APP), osvětlení perimetru FATO a TLOF, zábleskového majáku pro vizuální navedení z větší vzdálenosti a indikátoru směru a síly větru. Ovládání heliportu je umístěno v technické kontejnerové buňce, která zabezpečuje klimatizovaný prostor pro nezbytná instalovaná zařízení včetně ručního a rádiem řízeného zapínání systému a záložního zdroje napájení elektrickým proudem.

Dne 3. října 2014 byl společností Calibra, která provozuje létající laboratoř Řízení letového provozu České republiky, proveden zálet pro ověření funkčnosti světelné soustavy APAPI, nezbytný pro certifikaci ze strany Úřadu pro civilní letectví.

Heliport Rozvadov může sloužit pro řadu typů vrtulníků od modelu Bell 407 nebo 429 až po PZL W-3 Sokol, respektive pro vrtulníky do maximální vzletové hmotnosti 6400 kg. Hypera dodala k heliportu rovněž Provozní příručku, která byla dána k dispozici provozovatelům vrtulníků včetně Integrovaného záchranného systému (IZS), policie a Armády České republiky.

Hlavními partnery podílejícími se na projektu byly společnosti Techniserv a.s. a Transcon Electronic Systems s.r.o.

(23. 9. 2014)

Zlatá medaile pro Škoda Auto: Nejlepší logistický systém v Evropě

Škoda Auto, coby vítěz soutěže Czech Logistics Award, organizované Českou logistickou asociací, byla nominována do prestižního celoevropského klání “European Logistics Champion League Final“ a následně postoupila mezi šest evropských finalistů, kteří v Bruselu prezentovali své projekty.

Řešení automobilky Škoda pod názvem “Simply Clever logistics support for build-to-order production in the automotive” (“Prostě chytrá logistická podpora zakázkové výroby v automobilovém průmyslu”) získalo v průběhu večera dne 18. 9. 2014 Evropskou zlatou medaili v oblasti logistiky a zásobovacích řetězců.

Hypera spolupracuje se společností Škoda Auto již od roku 2005 a v průběhu těchto 10 let jsme poskytli naše znalosti a podporu celé řadě projektů, zejména v logistice. Spolupracovali jsme například na řešení napřímení toků materiálu či optimálního nastavení procesů v kontejnerovém terminálu nebo na postupech balení pro CKD centrum. V současnosti se podílíme mj. na optimalizaci takzvaných supermarketů dílů pro výrobní linky modelů Octavia, Rapid a automobilů značky Seat a dále na koordinaci řetězce dodávek materiálu pro nové modely.

Blahopřejeme automobilce Škoda, a jsme zároveň pyšní, že i my jsme součástí tohoto úspěchu!

Úvod

Firma Hypera byla založena v roce 2004 na základě iniciativy a výsledků průzkumu situace v oboru dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy, jako společnost zabývající se poradenskou činností a řízením projektů.

Během své více než desetileté existence se Hypera stala moderní společností nabízející svým partnerům a zákazníkům řadu progresívních a efektivních řešení.

Její hlavní činností jsou aplikovatelné projekty a poradenství, se zaměřením na následující oblasti:

Filozofie našich služeb

Cílem partnerů a poradců společnosti Hypera je udržování vysoké kvality doručovaných výsledků práce při poskytování služeb organizacím, působícím na trzích střední a východní Evropy nebo plánujícím expanzi svých obchodních aktivit na těchto trzích.

Naší snahou je vždy nalézt chytré řešení šité přesně na míru potřebám našich zákazníků a v úzké spolupráci s nimi uvést toto řešení do praxe.

Náš tým

Kombinace stálých zaměstnanců a externích spolupracovníků podílejících se pouze na konkrétních projektech nám umožňuje uspokojit požadavky našich zákazníků nejefektivnějším možným způsobem. V obou případech se jedná o odborníky s mnohaletými zkušenostmi ve svém oboru, včetně praxe z různých úrovní řízení firem či dalších subjektů působících v oblasti logistiky, dopravy, letectví a řízení standardů kvality a bezpečnosti.